JDownloader Community - Appwork GmbH
 

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #21  
Old 25.01.2011, 11:03
scorpion1236
Guest
 
Posts: n/a
Default

Mam jeszcze kilka pytań, czemu właściwie nie można w normalny sposób tego programu uruchomić, czy gdybym miał wersje systemu 64 bitową to tego problemu bym nie miał, co jest przyczyną występowania tego błędu ?
Reply With Quote
  #22  
Old 25.01.2011, 15:34
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Problemami są najczęściej błędy sterowników graficznych - czasami pomaga zainstalowanie nowszych, poprawionych wersji sterowników od producenta karty.

Przesiadka na wersję 64 może ale wcale nie musi pomóc - o ile sterowniki mogą nadal powodować błędy (choć niekoniecznie, bo producenci dają wersje oddzielne wersje 32 i 64 bitowe), możesz mieć inne problemy - np. czasami lepiej działa wersja javy 32 bitowa niż 64 bitowa)
Reply With Quote
  #23  
Old 29.01.2011, 21:47
mortenpl
Guest
 
Posts: n/a
Default

Mam ten sam problem. Proszę o pomoc. Załączam loga. Jakby co, mam windows 7, a nie xp.
Spoiler:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x77d3fc77, pid=5200, tid=5832
#
# JRE version: 6.0_23-b05
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (19.0-b09 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [ntdll.dll+0x2fc77]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# **External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x05fcf400): JavaThread "DOwnloadchunk 90281008 - 101566133" [_thread_in_native, id=5832, stack(0x0eac0000,0x0eb10000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000014

Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0xfffffffc, ECX=0x00000000, EDX=0x00000004
ESP=0x0eb0ee98, EBP=0x0eb0eee8, ESI=0x0e5f1b1c, EDI=0x0e5f1b20
EIP=0x77d3fc77, EFLAGS=0x00010213

Register to memory mapping:

EAX=0x00000000
0x00000000 is pointing to unknown location

EBX=0xfffffffc
0xfffffffc is pointing to unknown location

ECX=0x00000000
0x00000000 is pointing to unknown location

EDX=0x00000004
0x00000004 is pointing to unknown location

ESP=0x0eb0ee98
0x0eb0ee98 is pointing into the stack for thread: 0x05fcf400
"DOwnloadchunk 90281008 - 101566133" prio=2 tid=0x05fcf400 nid=0x16c8 runnable [0x0eb0f000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

EBP=0x0eb0eee8
0x0eb0eee8 is pointing into the stack for thread: 0x05fcf400
"DOwnloadchunk 90281008 - 101566133" prio=2 tid=0x05fcf400 nid=0x16c8 runnable [0x0eb0f000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

ESI=0x0e5f1b1c
0x0e5f1b1c is pointing to unknown location

EDI=0x0e5f1b20
0x0e5f1b20 is pointing to unknown location


Top of Stack: (sp=0x0eb0ee98)
0x0eb0ee98: 0e5f1b1c 0e5f1b20 00000000 07cfe298
0x0eb0eea8: 00000000 00000000 0eb0ef2c 758dc5dc
0x0eb0eeb8: 00000ce0 00000ce8 00000002 758d461c
0x0eb0eec8: 1915f781 0eb0efb8 0eb0efc4 00000000
0x0eb0eed8: 00000000 00000000 7ff7b000 00000cec
0x0eb0eee8: 0eb0ef10 77d3fb86 00000000 00000000
0x0eb0eef8: 00000000 04a437e8 00000000 00000004
0x0eb0ef08: 00000000 00000001 0eb0efa0 0467453e

Instructions: (pc=0x77d3fc77)
0x77d3fc67: ff 33 c0 89 45 0c 89 45 08 8b 06 83 f8 ff 74 03
0x77d3fc77: ff 40 14 8b 5d f4 8b 7d f0 80 3d 82 03 fe 7f 00


Stack: [0x0eac0000,0x0eb10000], sp=0x0eb0ee98, free space=315k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [ntdll.dll+0x2fc77]
C [ntdll.dll+0x2fb86]
C [imon.dll+0x453e]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read([BII)I
J sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.MeteredStream.read([BII)I
J sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$HttpInputStream.read([BII)I
J java.nio.channels.Channels$ReadableByteChannelImpl.read(Ljava/nio/ByteBuffer;)I
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.download()V+467
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run0()V+1535
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x06356c00 JavaThread "DOwnloadchunk 377487360 - -1" [_thread_in_native, id=5960, stack(0x0fe20000,0x0fe70000)]
0x06356400 JavaThread "DOwnloadchunk 335544320 - 377487359" [_thread_blocked, id=3988, stack(0x0fdd0000,0x0fe20000)]
0x06356000 JavaThread "DOwnloadchunk 293601280 - 335544319" [_thread_in_native, id=4180, stack(0x0fd80000,0x0fdd0000)]
0x06355800 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_in_native, id=5004, stack(0x0fd30000,0x0fd80000)]
0x05fa8400 JavaThread "DOwnloadchunk 209715200 - 251658239" [_thread_blocked, id=4760, stack(0x0fce0000,0x0fd30000)]
0x05fa9000 JavaThread "DOwnloadchunk 167772160 - 209715199" [_thread_blocked, id=5792, stack(0x0fc90000,0x0fce0000)]
0x05fa9400 JavaThread "DOwnloadchunk 125829120 - 167772159" [_thread_blocked, id=4364, stack(0x0fc40000,0x0fc90000)]
0x05fa8800 JavaThread "DOwnloadchunk 83886080 - 125829119" [_thread_blocked, id=2636, stack(0x0fbf0000,0x0fc40000)]
0x05fa9c00 JavaThread "DOwnloadchunk 41943040 - 83886079" [_thread_in_native, id=6120, stack(0x0fba0000,0x0fbf0000)]
0x05fa7c00 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 41943039" [_thread_blocked, id=5708, stack(0x0fb50000,0x0fba0000)]
0x05fa7800 JavaThread "DOwnloadchunk 377487360 - -1" [_thread_in_native, id=4384, stack(0x0fb00000,0x0fb50000)]
0x05fa7000 JavaThread "DOwnloadchunk 335544320 - 377487359" [_thread_blocked, id=3144, stack(0x0fab0000,0x0fb00000)]
0x05fa6800 JavaThread "DOwnloadchunk 293601280 - 335544319" [_thread_blocked, id=316, stack(0x0fa60000,0x0fab0000)]
0x05fa6400 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_blocked, id=6008, stack(0x0fa10000,0x0fa60000)]
0x05f73400 JavaThread "DOwnloadchunk 209715200 - 251658239" [_thread_blocked, id=4112, stack(0x0f9c0000,0x0fa10000)]
0x05f73000 JavaThread "DOwnloadchunk 167772160 - 209715199" [_thread_in_native, id=5340, stack(0x0f970000,0x0f9c0000)]
0x05f72800 JavaThread "DOwnloadchunk 125829120 - 167772159" [_thread_in_native, id=2340, stack(0x0f920000,0x0f970000)]
0x05f72000 JavaThread "DOwnloadchunk 83886080 - 125829119" [_thread_blocked, id=2252, stack(0x0f8d0000,0x0f920000)]
0x05f71c00 JavaThread "DOwnloadchunk 41943040 - 83886079" [_thread_blocked, id=5760, stack(0x0f880000,0x0f8d0000)]
0x05f71400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 41943039" [_thread_in_native, id=4860, stack(0x0f830000,0x0f880000)]
0x05f70800 JavaThread "DOwnloadchunk 335544320 - 377487359" [_thread_in_native, id=1184, stack(0x0f1a0000,0x0f1f0000)]
0x05f6fc00 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_blocked, id=3100, stack(0x0f100000,0x0f150000)]
0x04190c00 JavaThread "DOwnloadchunk 125829120 - 167772159" [_thread_in_native, id=1764, stack(0x0ef90000,0x0efe0000)]
0x04190000 JavaThread "DOwnloadchunk 41943040 - 83886079" [_thread_in_native, id=3404, stack(0x0e500000,0x0e550000)]
0x0418fc00 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 41943039" [_thread_in_native, id=5196, stack(0x0e4b0000,0x0e500000)]
0x0418f400 JavaThread "DOwnloadchunk 377487360 - -1" [_thread_in_native, id=5848, stack(0x0e460000,0x0e4b0000)]
0x0418ec00 JavaThread "DOwnloadchunk 335544320 - 377487359" [_thread_in_native, id=4568, stack(0x0e410000,0x0e460000)]
0x0418e800 JavaThread "DOwnloadchunk 293601280 - 335544319" [_thread_in_native, id=5484, stack(0x0d200000,0x0d250000)]
0x0418e000 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_blocked, id=5192, stack(0x0b690000,0x0b6e0000)]
0x063d2c00 JavaThread "DOwnloadchunk 209715200 - 251658239" [_thread_in_native, id=1244, stack(0x0a480000,0x0a4d0000)]
0x063d2400 JavaThread "DOwnloadchunk 167772160 - 209715199" [_thread_in_native, id=2064, stack(0x07990000,0x079e0000)]
0x063d2000 JavaThread "DOwnloadchunk 125829120 - 167772159" [_thread_blocked, id=5880, stack(0x07940000,0x07990000)]
0x063d1800 JavaThread "DOwnloadchunk 83886080 - 125829119" [_thread_in_native, id=3308, stack(0x078f0000,0x07940000)]
0x063d1000 JavaThread "DOwnloadchunk 41943040 - 83886079" [_thread_blocked, id=3424, stack(0x078a0000,0x078f0000)]
0x063d0c00 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 41943039" [_thread_in_native, id=5720, stack(0x07850000,0x078a0000)]
0x063d0400 JavaThread "DOwnloadchunk 377487360 - -1" [_thread_blocked, id=2556, stack(0x07800000,0x07850000)]
0x063d0000 JavaThread "DOwnloadchunk 335544320 - 377487359" [_thread_in_native, id=612, stack(0x077b0000,0x07800000)]
0x063cf800 JavaThread "DOwnloadchunk 293601280 - 335544319" [_thread_blocked, id=3568, stack(0x07760000,0x077b0000)]
0x063cf400 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_blocked, id=2168, stack(0x07710000,0x07760000)]
0x05107c00 JavaThread "DOwnloadchunk 209715200 - 251658239" [_thread_in_native, id=5956, stack(0x076c0000,0x07710000)]
0x06382800 JavaThread "DOwnloadchunk 167772160 - 209715199" [_thread_in_native, id=1200, stack(0x07670000,0x076c0000)]
0x06381800 JavaThread "DOwnloadchunk 125829120 - 167772159" [_thread_blocked, id=3840, stack(0x07620000,0x07670000)]
0x05751c00 JavaThread "DOwnloadchunk 83886080 - 125829119" [_thread_in_native, id=3928, stack(0x075d0000,0x07620000)]
0x05758400 JavaThread "DOwnloadchunk 41943040 - 83886079" [_thread_in_native, id=5732, stack(0x07580000,0x075d0000)]
0x05757400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 41943039" [_thread_blocked, id=312, stack(0x07530000,0x07580000)]
0x05758000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3084, stack(0x07490000,0x074e0000)]
0x061da800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=5064, stack(0x07440000,0x07490000)]
0x061da400 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=4940, stack(0x073f0000,0x07440000)]
0x061db800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=5236, stack(0x073a0000,0x073f0000)]
0x061db000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=4240, stack(0x07350000,0x073a0000)]
0x05107800 JavaThread "DOwnloadchunk 293601280 - 335544319" [_thread_in_native, id=3680, stack(0x07260000,0x072b0000)]
0x05106c00 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_in_native, id=852, stack(0x07210000,0x07260000)]
0x05105000 JavaThread "DOwnloadchunk 209715200 - 251658239" [_thread_in_native, id=4352, stack(0x071c0000,0x07210000)]
0x05108400 JavaThread "DOwnloadchunk 167772160 - 209715199" [_thread_in_native, id=3820, stack(0x07070000,0x070c0000)]
0x06385400 JavaThread "DOwnloadchunk 83886080 - 125829119" [_thread_in_native, id=2624, stack(0x06fd0000,0x07020000)]
0x05108c00 JavaThread "DOwnloadchunk 377487360 - -1" [_thread_in_native, id=2728, stack(0x06f30000,0x06f80000)]
0x05105800 JavaThread "DOwnloadchunk 335544320 - 377487359" [_thread_blocked, id=3880, stack(0x06ee0000,0x06f30000)]
0x05fd1c00 JavaThread "DOwnloadchunk 293601280 - 335544319" [_thread_in_native, id=4132, stack(0x06e90000,0x06ee0000)]
0x05fd1800 JavaThread "DOwnloadchunk 251658240 - 293601279" [_thread_in_native, id=4260, stack(0x06e40000,0x06e90000)]
0x05fd1000 JavaThread "DOwnloadchunk 209715200 - 251658239" [_thread_in_native, id=2768, stack(0x06df0000,0x06e40000)]
0x05fd0c00 JavaThread "DOwnloadchunk 167772160 - 209715199" [_thread_blocked, id=5392, stack(0x06da0000,0x06df0000)]
0x05fd0400 JavaThread "DOwnloadchunk 125829120 - 167772159" [_thread_in_native, id=3896, stack(0x06d50000,0x06da0000)]
0x05fd0000 JavaThread "DOwnloadchunk 83886080 - 125829119" [_thread_blocked, id=1196, stack(0x06d00000,0x06d50000)]
0x05751000 JavaThread "DOwnloadchunk 41943040 - 83886079" [_thread_blocked, id=596, stack(0x06cb0000,0x06d00000)]
0x05757800 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 41943039" [_thread_blocked, id=1748, stack(0x05be0000,0x05c30000)]
0x06383400 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=5728, stack(0x0eb60000,0x0ebb0000)]
0x05fcf800 JavaThread "DOwnloadchunk 101566134 - -1" [_thread_blocked, id=5900, stack(0x0eb10000,0x0eb60000)]
=>0x05fcf400 JavaThread "DOwnloadchunk 90281008 - 101566133" [_thread_in_native, id=5832, stack(0x0eac0000,0x0eb10000)]
0x05fcec00 JavaThread "DOwnloadchunk 78995882 - 90281007" [_thread_in_native, id=4772, stack(0x0ea70000,0x0eac0000)]
0x061dd400 JavaThread "DOwnloadchunk 56425630 - 67710755" [_thread_blocked, id=3724, stack(0x0e9d0000,0x0ea20000)]
0x061dd000 JavaThread "DOwnloadchunk 45140504 - 56425629" [_thread_blocked, id=4412, stack(0x0e980000,0x0e9d0000)]
0x061dc400 JavaThread "DOwnloadchunk 22570252 - 33855377" [_thread_blocked, id=3268, stack(0x0e8e0000,0x0e930000)]
0x061dbc00 JavaThread "DOwnloadchunk 11285126 - 22570251" [_thread_blocked, id=164, stack(0x0e890000,0x0e8e0000)]
0x05106400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 11285125" [_thread_blocked, id=5928, stack(0x0e840000,0x0e890000)]
0x05756800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=4756, stack(0x0e5a0000,0x0e5f0000)]
0x05755c00 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3784, stack(0x0e550000,0x0e5a0000)]
0x06382000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=2808, stack(0x0e3c0000,0x0e410000)]
0x06383800 JavaThread "Speedmeter updater" [_thread_blocked, id=5468, stack(0x0e370000,0x0e3c0000)]
0x06384000 JavaThread "DownloadWatchDog" [_thread_blocked, id=5904, stack(0x0e320000,0x0e370000)]
0x06384400 JavaThread "Tray Icon Updater" [_thread_blocked, id=1044, stack(0x0d250000,0x0d2a0000)]
0x05756c00 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=4964, stack(0x0b640000,0x0b690000)]
0x05756000 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=2192, stack(0x0b5f0000,0x0b640000)]
0x05755400 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=4248, stack(0x0b5a0000,0x0b5f0000)]
0x05753c00 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=2640, stack(0x0b550000,0x0b5a0000)]
0x05754000 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=1544, stack(0x0b500000,0x0b550000)]
0x05754800 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=5596, stack(0x0b2b0000,0x0b300000)]
0x05754c00 JavaThread "UploadedCRCObserver" [_thread_blocked, id=2648, stack(0x0b260000,0x0b2b0000)]
0x05752000 JavaThread "Http-Server Consumer" [_thread_in_native, id=6128, stack(0x0b210000,0x0b260000)]
0x05753400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=5044, stack(0x00260000,0x002b0000)]
0x05753000 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=5844, stack(0x0a970000,0x0a9c0000)]
0x05752800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3160, stack(0x0a920000,0x0a970000)]
0x05751400 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=5500, stack(0x0a2e0000,0x0a330000)]
0x043bf000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=5008, stack(0x05030000,0x05080000)]
0x043be800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=5388, stack(0x04fe0000,0x05030000)]
0x043ce800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3076, stack(0x04e90000,0x04ee0000)]
0x041b4400 JavaThread "HSQLDB Timer @1503a3" daemon [_thread_blocked, id=5432, stack(0x04e40000,0x04e90000)]
0x04499c00 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=5348, stack(0x04d40000,0x04d90000)]
0x04497400 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=2004, stack(0x04cb0000,0x04d00000)]
0x0443e000 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=1692, stack(0x04c30000,0x04c80000)]
0x01b37400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2620, stack(0x03f10000,0x03f60000)]
0x01b31800 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=5272, stack(0x03ec0000,0x03f10000)]
0x01b2e800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=944, stack(0x03e70000,0x03ec0000)]
0x01b2d800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3952, stack(0x03e20000,0x03e70000)]
0x01ad2400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5320, stack(0x03dd0000,0x03e20000)]
0x01ad0000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5376, stack(0x01b90000,0x01be0000)]

Other Threads:
0x01acd000 VMThread [stack: 0x009d0000,0x00a20000] [id=1856]
0x01b48800 WatcherThread [stack: 0x03f60000,0x03fb0000] [id=4744]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 12672K, used 3166K [0x13c00000, 0x149b0000, 0x1e6a0000)
eden space 11328K, 27% used [0x13c00000, 0x13f068d0, 0x14710000)
from space 1344K, 5% used [0x14710000, 0x14721128, 0x14860000)
to space 1344K, 0% used [0x14860000, 0x14860000, 0x149b0000)
tenured generation total 27772K, used 24848K [0x1e6a0000, 0x201bf000, 0x33c00000)
the space 27772K, 89% used [0x1e6a0000, 0x1fee4240, 0x1fee4400, 0x201bf000)
compacting perm gen total 19712K, used 19473K [0x33c00000, 0x34f40000, 0x37c00000)
the space 19712K, 98% used [0x33c00000, 0x34f047e8, 0x34f04800, 0x34f40000)
ro space 10240K, 51% used [0x37c00000, 0x3812bd20, 0x3812be00, 0x38600000)
rw space 12288K, 54% used [0x38600000, 0x38c97d58, 0x38c97e00, 0x39200000)

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x77d10000 - 0x77e4c000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
0x770d0000 - 0x771a4000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
0x76110000 - 0x7615a000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
0x77a60000 - 0x77b00000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x77b00000 - 0x77bac000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x77e50000 - 0x77e69000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
0x772b0000 - 0x77351000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x77c40000 - 0x77d09000 C:\Windows\system32\USER32.dll
0x77ef0000 - 0x77f3e000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x76440000 - 0x7644a000 C:\Windows\system32\LPK.dll
0x77860000 - 0x778fd000 C:\Windows\system32\USP10.dll
0x75d90000 - 0x75ddb000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x62a50000 - 0x62adc000 C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
0x75d70000 - 0x75d8a000 C:\Windows\system32\SspiCli.dll
0x76460000 - 0x770a9000 C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x763e0000 - 0x76437000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x77900000 - 0x77a5c000 C:\Windows\system32\ole32.dll
0x761a0000 - 0x7622f000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
0x75480000 - 0x75497000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x75e60000 - 0x75e6b000 C:\Windows\system32\profapi.dll
0x71900000 - 0x71951000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x71cd0000 - 0x71ce2000 C:\Windows\system32\MPR.dll
0x621c0000 - 0x623d8000 C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
0x74ac0000 - 0x74b00000 C:\Windows\system32\UxTheme.dll
0x708f0000 - 0x70922000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x74550000 - 0x7455f000 C:\Windows\system32\samcli.dll
0x6c570000 - 0x6c584000 C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x752d0000 - 0x752d9000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x70820000 - 0x70823000 C:\Windows\system32\sfc.dll
0x70810000 - 0x7081d000 C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
0x747d0000 - 0x747e3000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x76240000 - 0x763dd000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
0x75ee0000 - 0x75f07000 C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
0x76030000 - 0x76042000 C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
0x77720000 - 0x77855000 C:\Windows\system32\urlmon.dll
0x75f10000 - 0x7602c000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x75ed0000 - 0x75edc000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x773b0000 - 0x775aa000 C:\Windows\system32\iertutil.dll
0x61c50000 - 0x61ea9000 C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.DLL
0x6fff0000 - 0x6fff6000 C:\Windows\system32\SHUNIMPL.DLL
0x6ffe0000 - 0x6ffed000 C:\Windows\system32\SortServer2003Compat.dll
0x770b0000 - 0x770cf000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x771e0000 - 0x772ac000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76450000 - 0x76455000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x76160000 - 0x76195000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x77710000 - 0x77716000 C:\Windows\system32\NSI.dll
0x04670000 - 0x046bb000 C:\Windows\system32\imon.dll
0x753b0000 - 0x753b7000 C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
0x758d0000 - 0x7590c000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x758c0000 - 0x758c6000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x74130000 - 0x74140000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x75790000 - 0x757d4000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
0x700f0000 - 0x700f8000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x700e0000 - 0x700f0000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x6fb90000 - 0x6fba2000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x71ed0000 - 0x71ef5000 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x73f40000 - 0x73f5c000 C:\Windows\system32\Iphlpapi.DLL
0x73f30000 - 0x73f37000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x71ea0000 - 0x71ec4000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x75390000 - 0x75395000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x711a0000 - 0x711a6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x73e10000 - 0x73e48000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x74b60000 - 0x74cfe000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd\COMCTL32.dll
0x648b0000 - 0x648be000 C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\Chrome\Hook\rpchromebrowserrecordhelper.dll
0x6e110000 - 0x6e1b3000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_508ed732bcbc0e5a\MSVCR 90.dll
0x66b80000 - 0x66c0e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_508ed732bcbc0e5a\MSVCP 90.dll
0x75de0000 - 0x75dec000 C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x66d00000 - 0x66ec3000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
0x703e0000 - 0x703e6000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
0x70040000 - 0x700c8000 C:\Windows\system32\aticfx32.dll
0x74b00000 - 0x74b0a000 C:\Windows\system32\atiu9pag.dll
0x605b0000 - 0x6099a000 C:\Windows\system32\atiumdag.dll
0x60a20000 - 0x60d84000 C:\Windows\system32\atiumdva.dll
0x6d560000 - 0x6d5f3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x77bb0000 - 0x77c33000 C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
0x75910000 - 0x75926000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x756b0000 - 0x756eb000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x74fd0000 - 0x750c5000 C:\Windows\system32\propsys.dll
0x75190000 - 0x751b1000 C:\Windows\system32\ntmarta.dll
0x77360000 - 0x773a5000 C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
0x6c860000 - 0x6c9f8000 C:\Windows\system32\NetworkExplorer.dll
0x746a0000 - 0x7479b000 C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
0x6f8f0000 - 0x6f921000 C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
0x6f6d0000 - 0x6f8ef000 C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
0x6f5d0000 - 0x6f6c2000 C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveUtil.DLL
0x775b0000 - 0x776a4000 C:\Windows\system32\WININET.dll
0x76230000 - 0x76233000 C:\Windows\system32\Normaliz.dll
0x6fab0000 - 0x6fb4b000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5\MSVCR 80.dll
0x6f5c0000 - 0x6f5c7000 C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveNew.DLL
0x6f5a0000 - 0x6f5bb000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_none_d1c738ec43578ea1\ATL80 .DLL
0x742f0000 - 0x742f5000 C:\Windows\system32\MSImg32.dll
0x6f530000 - 0x6f59a000 C:\Windows\System32\cscui.dll
0x6f520000 - 0x6f529000 C:\Windows\System32\CSCDLL.dll
0x70f00000 - 0x70f0b000 C:\Windows\system32\CSCAPI.dll
0x70f10000 - 0x70f7f000 C:\Windows\system32\ntshrui.dll
0x75ce0000 - 0x75cf9000 C:\Windows\system32\srvcli.dll
0x74090000 - 0x7409a000 C:\Windows\system32\slc.dll
0x10000000 - 0x10027000 C:\Program Files\Mediafour\MacDrive 8\MDVolumeIcons.dll
0x0d2c0000 - 0x0d2d8000 C:\Program Files\Mediafour\MacDrive 8\MACDRAPI.DLL
0x6f460000 - 0x6f48e000 C:\Windows\System32\shdocvw.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m
java_command: G:\Pobieranie\JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32 \WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=Darek
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 6, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 3

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3

Memory: 4k page, physical 2094532k(877696k free), swap 4189064k(2606972k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (19.0-b09) for windows-x86 JRE (1.6.0_23-b05), built on Nov 12 2010 15:00:43 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Sat Jan 29 18:42:23 2011
elapsed time: 199 seconds


Last edited by mortenpl; 29.01.2011 at 21:50.
Reply With Quote
  #24  
Old 30.01.2011, 14:18
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Używasz najprawdopodobniej NOD32 (C:\WINDOWS\system32\imon.dll - wskazuje na to).

a) wyłącz skanowanie portu 80 w protokole HTTP - często ta opcja powoduje crash jD
(html/web scanner)

b) pod W7 zalecane jest zainstalowanie poprawki: http://board.jdownloader.org/attachm...1&d=1285310592

c) można jeszcze spróbować odinstalować javę 6u23 i zainstalować wersję starszą (preferowana 6u21):
Code:
java.sun.com/products/archive/

Last edited by editestowy; 30.01.2011 at 22:30.
Reply With Quote
  #25  
Old 30.01.2011, 17:17
mortenpl
Guest
 
Posts: n/a
Default

a) Jak to wyłączyć?
b) "The update is not applicable to your computer."
c) Mogę prosić o bezpośredni link?
Reply With Quote
  #26  
Old 30.01.2011, 22:48
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Quote:
Originally Posted by mortenpl View Post
a) Jak to wyłączyć?
b) "The update is not applicable to your computer."
c) Mogę prosić o bezpośredni link?
ad a) http://board.jdownloader.org/showpos...71&postcount=3 - tutaj osoba używająca NOD pisze jakie to są opcje.

ad b) sorry, to wersja na 64bitowy OS, dla 32-bitowego: http://board.jdownloader.org/attachm...1&d=1285310592

ad c)
Code:
**External links are only visible to Support Staff**
- wybierz wersję JRE (oczywiście wcześniej deinstalując bieżącą wersję

BTW: Większość problemów i ich potencjalne rozwiązania/pomysły jak rozwiązać można znaleść na forum - używajcie proszę wyszukiwarki
Reply With Quote
  #27  
Old 31.01.2011, 14:12
mortenpl
Guest
 
Posts: n/a
Default

Na razie wszystko działa. Dziękuję za pomoc.
Reply With Quote
  #28  
Old 07.03.2011, 20:00
ratownik202
Guest
 
Posts: n/a
Default

panowie jak mam uruchomić ten plik wsadowy podajcie krok po kroku

1) w katalogu jD utwórz np. notatnikiem plik wsadowy np. jD.cmd (lub jD.bat) - ważne, żeby nie nazywał się jD.cmd.txt
Treść pliku:
java -jar -Xmx512m -Dsun.java2d.d3d=false JDownloader.jar

- zapisz i uruchom ten plik wsadowy
Reply With Quote
  #29  
Old 08.03.2011, 00:27
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Może być dwuklikiem
Reply With Quote
  #30  
Old 09.03.2011, 16:26
ratownik202
Guest
 
Posts: n/a
Default

no i wielka lipka kolego zrobiłem tak ja pisałeś i nadal mi się wyłancza programik
Reply With Quote
  #31  
Old 09.03.2011, 22:52
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Więc należy uruchomić jD z opcją tworzenia "Emergency log" i zamieścić log zgodnie z zasadami podanymi poniżej.
Reply With Quote
  #32  
Old 20.04.2011, 11:42
siudziu
Guest
 
Posts: n/a
Default

próbowałem juz wszytkich rozwiązań z forum nadal mi sie wyłancza załanczam log :

-------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x04271000): JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_in_native, id=5648, stack(0x04b30000,0x04b80000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0063007a

Registers:
EAX=0x00630072, EBX=0x00000000, ECX=0x032a1950, EDX=0x00000001
ESP=0x04b7ef0c, EBP=0x04b7ef80, ESI=0x00002000, EDI=0x00000004
EIP=0x10040013, EFLAGS=0x00010286

Register to memory mapping:

EAX=0x00630072
0x00630072 is pointing to unknown location

EBX=0x00000000
0x00000000 is pointing to unknown location

ECX=0x032a1950
0x032a1950 is pointing to unknown location

EDX=0x00000001
0x00000001 is pointing to unknown location

ESP=0x04b7ef0c
0x04b7ef0c is pointing into the stack for thread: 0x04271000
"JD-StartDownloads" prio=2 tid=0x04271000 nid=0x1610 runnable [0x04b7f000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

EBP=0x04b7ef80
0x04b7ef80 is pointing into the stack for thread: 0x04271000
"JD-StartDownloads" prio=2 tid=0x04271000 nid=0x1610 runnable [0x04b7f000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

ESI=0x00002000
0x00002000 is pointing to unknown location

EDI=0x00000004
0x00000004 is pointing to unknown location


Top of Stack: (sp=0x04b7ef0c)
0x04b7ef0c: 03be4300 00000004 10062b40 00002000
0x04b7ef1c: 00002000 00000000 00000000 00000800
0x04b7ef2c: 04271118 00002000 59130002 0201a8c0
0x04b7ef3c: 00000000 00000000 50000002 847ac7ad
0x04b7ef4c: 00000000 00000000 00002000 6d9726ef
0x04b7ef5c: 04271118 04b7ef4c 00000042 00000000
0x04b7ef6c: 03be4300 04b7ef28 04b7fe24 1005c6c1
0x04b7ef7c: ffffffff 04b7f7a8 6d60708b 000000ec

Instructions: (pc=0x10040013)
0x10040003: 56 ff 75 10 68 40 2b 06 10 6a 04 5f 57 ff 75 ec
0x10040013: ff 50 08 83 c4 1c 83 fe ff 75 0c 81 fb 33 27 00


Stack: [0x04b30000,0x04b80000], sp=0x04b7ef0c, free space=315k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [rlls.dll+0x40013]
C [net.dll+0x708b]
j java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I+0
j java.net.SocketInputStream.read([BII)I+84
j java.io.BufferedInputStream.fill()V+175
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.HTTPConnection.getInputStream()Ljava/io/InputStream;+11
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.Request.collectCookiesFromConnection()V+4
j jd.http.Request.connect()Ljd/http/Request;+18
j jd.http.Browser.connect(Ljd/http/Request;)V+34
j jd.plugins.download.DownloadInterface.connectResumable()V+225
j jd.plugins.download.DownloadInterface.connect()Ljd/http/URLConnectionAdapter;+47
j jd.plugins.download.DownloadInterface.connect(Ljd/http/Browser;)Ljd/http/URLConnectionAdapter;+9
j jd.plugins.BrowserAdapter.openDownload(Ljd/http/Browser;Ljd/plugins/DownloadLink;Ljava/lang/String;ZI)Ljd/plugins/download/DownloadInterface;+17
j jd.plugins.hoster.FileServeCom.handlePremium(Ljd/plugins/DownloadLink;Ljd/plugins/Account;)V+85
j jd.plugins.PluginForHost.handle(Ljd/plugins/DownloadLink;)V+120
j jd.controlling.SingleDownloadController.handlePlugin()V+63
j jd.controlling.SingleDownloadController.run()V+240
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0xf0ab9]
V [jvm.dll+0x1837d1]
V [jvm.dll+0xf0c61]
V [jvm.dll+0xf0cbb]
V [jvm.dll+0x11b4b9]
V [jvm.dll+0x1e4624]
V [jvm.dll+0x18317c]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0xb729]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I+0
j java.net.SocketInputStream.read([BII)I+84
j java.io.BufferedInputStream.fill()V+175
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read([BII)I
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.HTTPConnection.getInputStream()Ljava/io/InputStream;+11
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.Request.collectCookiesFromConnection()V+4
j jd.http.Request.connect()Ljd/http/Request;+18
j jd.http.Browser.connect(Ljd/http/Request;)V+34
j jd.plugins.download.DownloadInterface.connectResumable()V+225
j jd.plugins.download.DownloadInterface.connect()Ljd/http/URLConnectionAdapter;+47
j jd.plugins.download.DownloadInterface.connect(Ljd/http/Browser;)Ljd/http/URLConnectionAdapter;+9
j jd.plugins.BrowserAdapter.openDownload(Ljd/http/Browser;Ljd/plugins/DownloadLink;Ljava/lang/String;ZI)Ljd/plugins/download/DownloadInterface;+17
j jd.plugins.hoster.FileServeCom.handlePremium(Ljd/plugins/DownloadLink;Ljd/plugins/Account;)V+85
j jd.plugins.PluginForHost.handle(Ljd/plugins/DownloadLink;)V+120
j jd.controlling.SingleDownloadController.handlePlugin()V+63
j jd.controlling.SingleDownloadController.run()V+240
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x037cc400 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=5452, stack(0x03ce0000,0x03d30000)]
=>0x04271000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_in_native, id=5648, stack(0x04b30000,0x04b80000)]
0x04268800 JavaThread "Speedmeter updater" [_thread_blocked, id=2712, stack(0x04960000,0x049b0000)]
0x04272000 JavaThread "DownloadWatchDog" [_thread_blocked, id=940, stack(0x04ae0000,0x04b30000)]
0x04271c00 JavaThread "Tray Icon Updater" [_thread_blocked, id=4536, stack(0x04a90000,0x04ae0000)]
0x041cc800 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3536, stack(0x04910000,0x04960000)]
0x041e5400 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=6068, stack(0x048c0000,0x04910000)]
0x02df2400 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=568, stack(0x04870000,0x048c0000)]
0x03726400 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=3576, stack(0x04020000,0x04070000)]
0x03716c00 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=3652, stack(0x03fd0000,0x04020000)]
0x03714c00 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=3380, stack(0x03f80000,0x03fd0000)]
0x036b4800 JavaThread "Http-Server Consumer" [_thread_in_native, id=5976, stack(0x03f30000,0x03f80000)]
0x003f6800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=4424, stack(0x009d0000,0x00a20000)]
0x035e7800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=4772, stack(0x03e90000,0x03ee0000)]
0x0353a800 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=3932, stack(0x03d90000,0x03de0000)]
0x034c2400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4968, stack(0x039c0000,0x03a10000)]
0x0320c400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=4964, stack(0x03970000,0x039c0000)]
0x03122800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4972, stack(0x03920000,0x03970000)]
0x03486000 JavaThread "HSQLDB Timer @111a3ac" daemon [_thread_blocked, id=4960, stack(0x03880000,0x038d0000)]
0x03216000 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=3420, stack(0x033f0000,0x03440000)]
0x03217400 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=3524, stack(0x033a0000,0x033f0000)]
0x031f7c00 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=4776, stack(0x03350000,0x033a0000)]
0x02d67800 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3052, stack(0x02fe0000,0x03030000)]
0x02d61400 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=5068, stack(0x02f90000,0x02fe0000)]
0x02d5fc00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=1724, stack(0x02f40000,0x02f90000)]
0x02d5e400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4472, stack(0x02ef0000,0x02f40000)]
0x02d5b000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4612, stack(0x02ea0000,0x02ef0000)]
0x02d56400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4604, stack(0x02e50000,0x02ea0000)]

Other Threads:
0x02d1a000 VMThread [stack: 0x02e00000,0x02e50000] [id=4600]
0x02d72000 WatcherThread [stack: 0x03030000,0x03080000] [id=5388]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 13632K, used 1177K [0x129d0000, 0x13890000, 0x1d470000)
eden space 12160K, 4% used [0x129d0000, 0x12a4cd00, 0x135b0000)
from space 1472K, 46% used [0x13720000, 0x137c98c0, 0x13890000)
to space 1472K, 0% used [0x135b0000, 0x135b0000, 0x13720000)
tenured generation total 29964K, used 18787K [0x1d470000, 0x1f1b3000, 0x329d0000)
the space 29964K, 62% used [0x1d470000, 0x1e6c8ee0, 0x1e6c9000, 0x1f1b3000)
compacting perm gen total 20224K, used 20167K [0x329d0000, 0x33d90000, 0x369d0000)
the space 20224K, 99% used [0x329d0000, 0x33d81da8, 0x33d81e00, 0x33d90000)
ro space 10240K, 51% used [0x369d0000, 0x36efcf58, 0x36efd000, 0x373d0000)
rw space 12288K, 54% used [0x373d0000, 0x37a68f50, 0x37a69000, 0x37fd0000)

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f02000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da96000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x75120000 - 0x7513e000 C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x64000000 - 0x64025000 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\Iphlpapi.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x774d0000 - 0x7760d000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x771b0000 - 0x7727e000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x03a60000 - 0x03a69000 C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
0x5dca0000 - 0x5dce5000 C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x767d0000 - 0x767f8000 C:\WINDOWS\system32\Schannel.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x75180000 - 0x751ae000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x6d560000 - 0x6d5f3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x77b30000 - 0x77b52000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
0x76fc0000 - 0x7703f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77040000 - 0x7710d000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x77a10000 - 0x77a65000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
0x765d0000 - 0x765ed000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
0x10000000 - 0x10087000 C:\program files\relevantknowledge\rlls.dll
0x74c30000 - 0x74c5c000 C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll
0x76050000 - 0x760b5000 C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m
java_command: E:\siudziu\JDownloader2\JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
PATH=E:\TCUP5\PLUGINS\Library;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\wbem;C:\Program Files\PC Connectivity Solution;E:\TCUP5\PLUGINS\Library;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;E:\TCUP5\lib\;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=Nserwis
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 13, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 13, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3

Memory: 4k page, physical 2087980k(1168624k free), swap 2979280k(2226256k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_24-b07), built on Feb 2 2011 17:44:41 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Wed Apr 20 10:30:26 2011
elapsed time: 90 seconds

walcze z tym juz 2 dzien i ręce mi opadają

pomógł dopiero reinstal systemu :(

Last edited by siudziu; 20.04.2011 at 12:59.
Reply With Quote
  #33  
Old 20.04.2011, 13:16
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Przypuszczam, że uszkodzona była albo instalacja javy (jakieś śmiecie z poprzednich instalacji) lub któreś z bibliotek systemowych.
Reply With Quote
  #34  
Old 23.04.2011, 16:14
zimon
Guest
 
Posts: n/a
Default

Mam podobny problem ale nie tylko z Jdownloaderem ale także z Firefoxem.
Nie mogę nic ściągnąć bo po kilku minutach programy się samoczynnie wyłączają.

Tak wygląda log z ostatniego crasha:

Spoiler:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x77c372e3, pid=3324, tid=3032
#
# JRE version: 6.0_15-b03
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (14.1-b02 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [msvcrt.dll+0x372e3]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# **External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x03fa7000): JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=3032, stack(0x07ac0000,0x07b10000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000000

Registers:
EAX=0x42195e97, EBX=0x127e97b0, ECX=0x0315179d, EDX=0x00000003
ESP=0x07b0eaa8, EBP=0x07b0eab0, ESI=0x35c50020, EDI=0x00000000
EIP=0x77c372e3, EFLAGS=0x00010206

Top of Stack: (sp=0x07b0eaa8)
0x07b0eaa8: 0c545e77 00000000 07b0eae4 07748943
0x07b0eab8: 00000000 35c50020 0c545e77 0084fd6c
0x07b0eac8: 077485fe 35c50020 42195e97 03f6a290
0x07b0ead8: 00000000 00002000 00002000 07b0eb0c
0x07b0eae8: 07748494 03f6a290 03f6c290 00002000
0x07b0eaf8: 0084fd6c 42195e97 008451a8 0084ae28
0x07b0eb08: 07b0eb34 07b0eb44 077526f6 00002000
0x07b0eb18: 07b0eba8 0084ae28 0084ae28 033f40f0

Instructions: (pc=0x77c372e3)
0x77c372d3: 00 00 00 75 14 c1 e9 02 83 e2 03 83 f9 08 72 29
0x77c372e3: f3 a5 ff 24 95 f8 73 c3 77 8b c7 ba 03 00 00 00


Stack: [0x07ac0000,0x07b10000], sp=0x07b0eaa8, free space=314k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [msvcrt.dll+0x372e3]
C 0x07748943
C 0x07748494
C 0x077526f6
C 0x0774e151
C 0x0774d63b
C 0x07749b63
C [net.dll+0x708b]
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read([BII)I
J sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.MeteredStream.read([BII)I
J sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$HttpInputStream.read([BII)I
J java.nio.channels.Channels$ReadableByteChannelImpl.read(Ljava/nio/ByteBuffer;)I
J jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.download()V
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run0()V+1535
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0xecfac]
V [jvm.dll+0x1741d1]
V [jvm.dll+0xed177]
V [jvm.dll+0xed1ed]
V [jvm.dll+0x1162a0]
V [jvm.dll+0x1d03a4]
V [jvm.dll+0x173e4c]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0xb729]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read([BII)I
J sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.MeteredStream.read([BII)I
J sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$HttpInputStream.read([BII)I
J java.nio.channels.Channels$ReadableByteChannelImpl.read(Ljava/nio/ByteBuffer;)I
J jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.download()V
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run0()V+1535
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x03fe5400 JavaThread "DOwnloadchunk 78086144 - -1" [_thread_in_native, id=3248, stack(0x07b60000,0x07bb0000)]
0x03f27800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3024, stack(0x07b10000,0x07b60000)]
=>0x03fa7000 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=3032, stack(0x07ac0000,0x07b10000)]
0x03e70800 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=3976, stack(0x04320000,0x04370000)]
0x046db000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3812, stack(0x07510000,0x07560000)]
0x046f0000 JavaThread "DownloadWatchDog" [_thread_blocked, id=3808, stack(0x07600000,0x07650000)]
0x046e8000 JavaThread "Speedmeter updater" [_thread_blocked, id=3804, stack(0x075b0000,0x07600000)]
0x046ef400 JavaThread "Tray Icon Updater" [_thread_blocked, id=3800, stack(0x07560000,0x075b0000)]
0x03f03000 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=3704, stack(0x04ff0000,0x05040000)]
0x03ea4400 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3688, stack(0x04f50000,0x04fa0000)]
0x03ebe000 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3684, stack(0x04f00000,0x04f50000)]
0x03db6400 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=3680, stack(0x04eb0000,0x04f00000)]
0x03c50800 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=3676, stack(0x04660000,0x046b0000)]
0x03d2c400 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=3672, stack(0x04610000,0x04660000)]
0x031eec00 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=3644, stack(0x044b0000,0x04500000)]
0x03c93c00 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=3584, stack(0x04410000,0x04460000)]
0x02dd5800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3568, stack(0x043c0000,0x04410000)]
0x03d70800 JavaThread "Http-Server Consumer" [_thread_in_native, id=3524, stack(0x04370000,0x043c0000)]
0x00986400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3332, stack(0x00a20000,0x00a70000)]
0x03cce800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3512, stack(0x042d0000,0x04320000)]
0x03ccd000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3508, stack(0x04280000,0x042d0000)]
0x03ccc800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3504, stack(0x04230000,0x04280000)]
0x03ca3400 JavaThread "HSQLDB Timer @1f6ba0f" daemon [_thread_blocked, id=3492, stack(0x041e0000,0x04230000)]
0x031c1400 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=3456, stack(0x03a30000,0x03a80000)]
0x03204400 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=3452, stack(0x039e0000,0x03a30000)]
0x03224800 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=3448, stack(0x03840000,0x03890000)]
0x02e00400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3360, stack(0x03050000,0x030a0000)]
0x02dfa400 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3356, stack(0x03000000,0x03050000)]
0x02df8800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3352, stack(0x02fb0000,0x03000000)]
0x02df7400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3348, stack(0x02f60000,0x02fb0000)]
0x02de7400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3344, stack(0x02f10000,0x02f60000)]
0x02de2c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3340, stack(0x02ec0000,0x02f10000)]

Other Threads:
0x02ddfc00 VMThread [stack: 0x02e70000,0x02ec0000] [id=3336]
0x02e02400 WatcherThread [stack: 0x030a0000,0x030f0000] [id=3364]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 1920K, used 549K [0x10050000, 0x10260000, 0x127b0000)
eden space 1728K, 29% used [0x10050000, 0x100cff50, 0x10200000)
from space 192K, 19% used [0x10230000, 0x102394e0, 0x10260000)
to space 192K, 0% used [0x10200000, 0x10200000, 0x10230000)
tenured generation total 23824K, used 19426K [0x127b0000, 0x13ef4000, 0x30050000)
the space 23824K, 81% used [0x127b0000, 0x13aa88b0, 0x13aa8a00, 0x13ef4000)
compacting perm gen total 29952K, used 29723K [0x30050000, 0x31d90000, 0x34050000)
the space 29952K, 99% used [0x30050000, 0x31d56c30, 0x31d56e00, 0x31d90000)
No shared spaces configured.

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x10000000 - 0x10048000 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x003f0000 - 0x003f8000 C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d800000 - 0x6da8b000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7b0000 - 0x6d7bc000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d330000 - 0x6d34f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d290000 - 0x6d298000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6d7f0000 - 0x6d7ff000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d610000 - 0x6d623000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x6d630000 - 0x6d639000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x03390000 - 0x033bd000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\SBLSP.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll
0x034b0000 - 0x03680000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\Accelerator.dll
0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x771a0000 - 0x7724b000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x774d0000 - 0x7760e000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x036a0000 - 0x036d0000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\ConfigDB.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x03890000 - 0x038d6000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\CommPipe.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x040a0000 - 0x040d4000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\Collector.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x6d790000 - 0x6d798000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x6d230000 - 0x6d284000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x4fd50000 - 0x4fef6000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x6ded0000 - 0x6ded6000 C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
0x6d570000 - 0x6d603000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x77b30000 - 0x77b52000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
0x76fc0000 - 0x7703f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77040000 - 0x7710d000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x77a10000 - 0x77a65000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
0x765d0000 - 0x765ed000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
0x6d450000 - 0x6d474000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jpeg.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m
java_command: C:\Program Files\JDownloader\JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=Zimon
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 6, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3

Memory: 4k page, physical 1047852k(300936k free), swap 2517888k(1810148k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (14.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_15-b03), built on Jul 25 2009 01:22:46 by "java_re" with MS VC++ 7.1

time: Sat Apr 23 14:27:34 2011
elapsed time: 956 seconds

Reply With Quote
  #35  
Old 23.04.2011, 18:22
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Używasz starej wersji środowiska Javy: 6.0_15-b03

Odinstaluj wersję jaką posiadać i zainstaluj wersję najnowszą (6_0_24-b07 - taką używam):
_http://www.java.com/en/download/manual.jsp

Co prawda developerzy często zalecają wersję 21 (niby stabilniejsza), ale nie miałem z wersją 24 problemów
W razie czego wersja 21: _**External links are only visible to Support Staff**
Jest też narzędzie "sprzątające" po starych wersjach Javy - JavaRa.

Last edited by editestowy; 23.04.2011 at 18:29.
Reply With Quote
  #36  
Old 24.04.2011, 00:50
zimon
Guest
 
Posts: n/a
Default

Niestety update Javy nie pomógł.
Nie mam pojęcia co może to powodować ale odinstalowanie antywirusa tak profilaktycznie też nie przyniosło skutku.

Log z ostatniego crashu:
Spoiler:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x77c372e3, pid=4052, tid=6096
#
# JRE version: 6.0_24-b07
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [msvcrt.dll+0x372e3]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# **External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x04a61400): JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=6096, stack(0x04710000,0x04760000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000000

Registers:
EAX=0x47983239, EBX=0x0c546520, ECX=0x020e0c86, EDX=0x00000001
ESP=0x0475f090, EBP=0x0475f098, ESI=0x3f600020, EDI=0x00000000
EIP=0x77c372e3, EFLAGS=0x00010216

Register to memory mapping:

EAX=0x47983239
0x47983239 is pointing to unknown location

EBX=0x0c546520
0x0c546520 is pointing to unknown location

ECX=0x020e0c86
0x020e0c86 is pointing to unknown location

EDX=0x00000001
0x00000001 is pointing to unknown location

ESP=0x0475f090
0x0475f090 is pointing into the stack for thread: 0x04a61400
"DOwnloadchunk 0 - -1" prio=2 tid=0x04a61400 nid=0x17d0 runnable [0x0475f000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

EBP=0x0475f098
0x0475f098 is pointing into the stack for thread: 0x04a61400
"DOwnloadchunk 0 - -1" prio=2 tid=0x04a61400 nid=0x17d0 runnable [0x0475f000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

ESI=0x3f600020
0x3f600020 is pointing to unknown location

EDI=0x00000000
0x00000000 is pointing to unknown location


Top of Stack: (sp=0x0475f090)
0x0475f090: 08383219 00000000 0475f0cc 041d8943
0x0475f0a0: 00000000 3f600020 08383219 008497f4
0x0475f0b0: 041d85fe 3f600020 47983239 02de8d30
0x0475f0c0: 00000000 00002000 00002000 0475f0f4
0x0475f0d0: 041d8494 02de8d30 02dead30 00002000
0x0475f0e0: 008497f4 47983239 00845118 00845dc0
0x0475f0f0: 0475f11c 0475f12c 041e26f6 00002000
0x0475f100: 0475f190 00845dc0 00845dc0 033d4008

Instructions: (pc=0x77c372e3)
0x77c372d3: 00 00 00 75 14 c1 e9 02 83 e2 03 83 f9 08 72 29
0x77c372e3: f3 a5 ff 24 95 f8 73 c3 77 8b c7 ba 03 00 00 00


Stack: [0x04710000,0x04760000], sp=0x0475f090, free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [msvcrt.dll+0x372e3]
C 0x041d8943
C 0x041d8494
C 0x041e26f6
C 0x041de151
C 0x041dd63b
C 0x041d9b63
C [net.dll+0x708b]
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run0()V+1535
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0xf0ab9]
V [jvm.dll+0x1837d1]
V [jvm.dll+0xf0c61]
V [jvm.dll+0xf0cbb]
V [jvm.dll+0x11b4b9]
V [jvm.dll+0x1e4624]
V [jvm.dll+0x18317c]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0xb729]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read([BII)I
J sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.MeteredStream.read([BII)I
J sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$HttpInputStream.read([BII)I
J java.nio.channels.Channels$ReadableByteChannelImpl.read(Ljava/nio/ByteBuffer;)I
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.download()V+467
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run0()V+1535
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x03f27400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=3560, stack(0x07750000,0x077a0000)]
0x03fba800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=6140, stack(0x07610000,0x07660000)]
0x04928400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=4740, stack(0x05190000,0x051e0000)]
0x02de8400 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=4420, stack(0x047b0000,0x04800000)]
=>0x04a61400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=6096, stack(0x04710000,0x04760000)]
0x02e1d400 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=1688, stack(0x04390000,0x043e0000)]
0x04ad6000 JavaThread "Speedmeter updater" [_thread_blocked, id=3100, stack(0x07700000,0x07750000)]
0x03f6cc00 JavaThread "Tray Icon Updater" [_thread_blocked, id=2644, stack(0x076b0000,0x07700000)]
0x04ad6800 JavaThread "DownloadWatchDog" [_thread_blocked, id=2724, stack(0x07660000,0x076b0000)]
0x04aca400 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=4352, stack(0x051e0000,0x05230000)]
0x02de0400 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=4284, stack(0x05140000,0x05190000)]
0x04a70400 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=4280, stack(0x050f0000,0x05140000)]
0x04054000 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=5744, stack(0x04850000,0x048a0000)]
0x03ecf400 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=672, stack(0x04800000,0x04850000)]
0x04069c00 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=4108, stack(0x048a0000,0x048f0000)]
0x02e2f800 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=4208, stack(0x04760000,0x047b0000)]
0x02e42400 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=5940, stack(0x046c0000,0x04710000)]
0x031a7400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3148, stack(0x04670000,0x046c0000)]
0x03ee0400 JavaThread "Http-Server Consumer" [_thread_in_native, id=2576, stack(0x043f0000,0x04440000)]
0x00986400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=5760, stack(0x00a20000,0x00a70000)]
0x03dbd000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=5900, stack(0x04340000,0x04390000)]
0x03dc1c00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2880, stack(0x042f0000,0x04340000)]
0x03dc1400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=5880, stack(0x042a0000,0x042f0000)]
0x03d99000 JavaThread "HSQLDB Timer @19efb05" daemon [_thread_blocked, id=5884, stack(0x04250000,0x042a0000)]
0x03208400 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=4920, stack(0x038c0000,0x03910000)]
0x03188400 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=4912, stack(0x03870000,0x038c0000)]
0x03245800 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=5128, stack(0x037d0000,0x03820000)]
0x02db7000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=1332, stack(0x03030000,0x03080000)]
0x02db1000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4448, stack(0x02fe0000,0x03030000)]
0x02daf800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3976, stack(0x02f90000,0x02fe0000)]
0x02dae400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=500, stack(0x02f40000,0x02f90000)]
0x02da7800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=848, stack(0x02ef0000,0x02f40000)]
0x02da6000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3632, stack(0x02ea0000,0x02ef0000)]

Other Threads:
0x02d6a000 VMThread [stack: 0x02e50000,0x02ea0000] [id=5240]
0x02dc2000 WatcherThread [stack: 0x03080000,0x030d0000] [id=5856]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 10176K, used 6077K [0x14050000, 0x14b50000, 0x1eaf0000)
eden space 9088K, 61% used [0x14050000, 0x145c79e0, 0x14930000)
from space 1088K, 44% used [0x14a40000, 0x14ab7b28, 0x14b50000)
to space 1088K, 0% used [0x14930000, 0x14930000, 0x14a40000)
tenured generation total 22364K, used 15268K [0x1eaf0000, 0x200c7000, 0x34050000)
the space 22364K, 68% used [0x1eaf0000, 0x1f9d9350, 0x1f9d9400, 0x200c7000)
compacting perm gen total 19456K, used 19441K [0x34050000, 0x35350000, 0x38050000)
the space 19456K, 99% used [0x34050000, 0x3534c7e0, 0x3534c800, 0x35350000)
ro space 10240K, 51% used [0x38050000, 0x3857cf58, 0x3857d000, 0x38a50000)
rw space 12288K, 54% used [0x38a50000, 0x390e8f50, 0x390e9000, 0x39650000)

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x10000000 - 0x10048000 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x003f0000 - 0x003f8000 C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da96000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x03370000 - 0x0339d000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\SBLSP.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll
0x03490000 - 0x03660000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\Accelerator.dll
0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x771a0000 - 0x7724b000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x774d0000 - 0x7760e000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x03680000 - 0x036b0000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\ConfigDB.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x03820000 - 0x03866000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\CommPipe.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x03c30000 - 0x03c64000 C:\Program Files\SpeedBit Video Accelerator\Collector.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x4fd50000 - 0x4fef6000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x6ded0000 - 0x6ded6000 C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
0x6d560000 - 0x6d5f3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x6d440000 - 0x6d465000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jpeg.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m
java_command: C:\Program Files\JDownloader\JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=Zimon
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 6, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3

Memory: 4k page, physical 1047852k(195832k free), swap 2517888k(1731772k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_24-b07), built on Feb 2 2011 17:44:41 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Sat Apr 23 23:27:55 2011
elapsed time: 720 seconds

Reply With Quote
  #37  
Old 24.04.2011, 13:45
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

Trudno powiedzieć - wygląda na problem z systemowymi bibliotekami GDI prawdopodobnie jakaś aplikacja podmieniła biblioteki Windows na własne i inne aplikacje wywalają się (jD i FF z tego co piszesz)

Widzę nadal pozostałości Commodo AV (guard32.dll), może on powodował problemy (choć dobrze skonfigurowany nie powinien).

1. Nie wiem czemu służy ten: SpeedBit Video Accelerator - może on podmienia biblioteki systemowe - odinstaluj go, zrestartuj system, sprawdź czy jD działa
2. Zupdejtuj sterowniki karty graficznej
3. Sprawdź czy wszystkie patche systemowe masz zainstalowane
4. Spróbuj uruchomić jD w ten sposób
a) albo z linii komend (wiersz poleceń CMD):
java -Xmx512m -Dsun.java2d.d3d=false -jar JDownloader.jar
b) gotowiec:
_**External links are only visible to Support Staff**

----- opcjonalnie --------
5. Odinstaluj JRE ponownie, uruchom JavaRa (znajdź przez google), pozbądź się śmieci jakie zostały z instalacji poprzednich wersji, zainstaluj 6u21 (z linka w moim poprzedniego postu. Sprawdź czy jD działa.

6. W przypadku kolego siudziu pomogło ostateczne rozwiązanie czyli reinstall systemu (choć na 90% przypuszczam, że przyczyną był QT - znany z podmieniania bibliotek systemowych i własnej wersji Javy, powodujących crashe innych aplikacji)
Reply With Quote
  #38  
Old 24.04.2011, 18:48
zimon
Guest
 
Posts: n/a
Default

Niestety podobnie jak wtedy nic nie dały punkty 1-5 a reinstalacje systemu muszę na razie odstawić bo mam sporo plików do stracenia a nie mam możliwości ich uchronić.

Log anyway:
Spoiler:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x77c372e3, pid=3848, tid=2200
#
# JRE version: 6.0_24-b07
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [msvcrt.dll+0x372e3]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# **External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x03672400): JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=2200, stack(0x06fb0000,0x07000000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000000

Registers:
EAX=0x4798239f, EBX=0x0c546520, ECX=0x020e08df, EDX=0x00000003
ESP=0x06ffebf0, EBP=0x06ffebf8, ESI=0x3f600020, EDI=0x00000000
EIP=0x77c372e3, EFLAGS=0x00010206

Register to memory mapping:

EAX=0x4798239f
0x4798239f is pointing to unknown location

EBX=0x0c546520
0x0c546520 is pointing to unknown location

ECX=0x020e08df
0x020e08df is pointing to unknown location

EDX=0x00000003
0x00000003 is pointing to unknown location

ESP=0x06ffebf0
0x06ffebf0 is pointing into the stack for thread: 0x03672400
"DOwnloadchunk 0 - -1" prio=2 tid=0x03672400 nid=0x898 runnable [0x06fff000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

EBP=0x06ffebf8
0x06ffebf8 is pointing into the stack for thread: 0x03672400
"DOwnloadchunk 0 - -1" prio=2 tid=0x03672400 nid=0x898 runnable [0x06fff000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE

ESI=0x3f600020
0x3f600020 is pointing to unknown location

EDI=0x00000000
0x00000000 is pointing to unknown location


Top of Stack: (sp=0x06ffebf0)
0x06ffebf0: 0838237f 00000000 06ffec2c 03948943
0x06ffec00: 00000000 3f600020 0838237f 0701eee4
0x06ffec10: 039485fe 3f600020 4798239f 0361dff8
0x06ffec20: 00000000 00002000 00002000 06ffec54
0x06ffec30: 03948494 0361dff8 0361fff8 00002000
0x06ffec40: 0701eee4 4798239f 00844870 008448d0
0x06ffec50: 06ffec7c 06ffec8c 039526f6 00002000
0x06ffec60: 06ffecf0 008448d0 008448d0 00000034

Instructions: (pc=0x77c372e3)
0x77c372d3: 00 00 00 75 14 c1 e9 02 83 e2 03 83 f9 08 72 29
0x77c372e3: f3 a5 ff 24 95 f8 73 c3 77 8b c7 ba 03 00 00 00


Stack: [0x06fb0000,0x07000000], sp=0x06ffebf0, free space=314k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [msvcrt.dll+0x372e3]
C 0x03948943
C 0x03948494
C 0x039526f6
C 0x0394e151
C 0x0394d63b
C 0x03949b63
C [net.dll+0x708b]
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0xf0ab9]
V [jvm.dll+0x1837d1]
V [jvm.dll+0xf0c61]
V [jvm.dll+0xf0cbb]
V [jvm.dll+0x11b4b9]
V [jvm.dll+0x1e4624]
V [jvm.dll+0x18317c]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0xb729]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J java.net.SocketInputStream.socketRead0(Ljava/io/FileDescriptor;[BIII)I
J java.net.SocketInputStream.read([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read1([BII)I
J java.io.BufferedInputStream.read([BII)I
J sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.MeteredStream.read([BII)I
J sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$HttpInputStream.read([BII)I
J java.nio.channels.Channels$ReadableByteChannelImpl.read(Ljava/nio/ByteBuffer;)I
J jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.download()V
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run0()V+1535
j jd.plugins.download.DownloadInterface$Chunk.run()V+9
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x03621800 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=3788, stack(0x07100000,0x07150000)]
0x03663400 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=4044, stack(0x03fc0000,0x04010000)]
=>0x03672400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - -1" [_thread_in_native, id=2200, stack(0x06fb0000,0x07000000)]
0x03692000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=2512, stack(0x06e70000,0x06ec0000)]
0x03843800 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=3952, stack(0x03ba0000,0x03bf0000)]
0x037b1000 JavaThread "Speedmeter updater" [_thread_blocked, id=2536, stack(0x06f10000,0x06f60000)]
0x037d3800 JavaThread "DownloadWatchDog" [_thread_blocked, id=2404, stack(0x06ec0000,0x06f10000)]
0x037d4000 JavaThread "Tray Icon Updater" [_thread_blocked, id=3208, stack(0x041f0000,0x04240000)]
0x04734c00 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=2216, stack(0x04240000,0x04290000)]
0x0471fc00 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=504, stack(0x04150000,0x041a0000)]
0x04711400 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=1940, stack(0x04100000,0x04150000)]
0x0471b800 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=1648, stack(0x04060000,0x040b0000)]
0x03766000 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=3300, stack(0x04010000,0x04060000)]
0x0349c400 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=3036, stack(0x040b0000,0x04100000)]
0x03647400 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=2004, stack(0x03f70000,0x03fc0000)]
0x02dca800 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=3928, stack(0x03ed0000,0x03f20000)]
0x031a3400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=4092, stack(0x03e80000,0x03ed0000)]
0x035a5400 JavaThread "Http-Server Consumer" [_thread_in_native, id=3852, stack(0x03c00000,0x03c50000)]
0x00986400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=2600, stack(0x00a20000,0x00a70000)]
0x034a5400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=1652, stack(0x03b00000,0x03b50000)]
0x03162800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2524, stack(0x03ab0000,0x03b00000)]
0x03162400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=984, stack(0x03a60000,0x03ab0000)]
0x03248400 JavaThread "HSQLDB Timer @1d1acd3" daemon [_thread_blocked, id=2480, stack(0x039c0000,0x03a10000)]
0x03241c00 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=3496, stack(0x03420000,0x03470000)]
0x03242400 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=3320, stack(0x033d0000,0x03420000)]
0x03243000 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=3972, stack(0x03370000,0x033c0000)]
0x02db7000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2476, stack(0x03030000,0x03080000)]
0x02db1000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2024, stack(0x02fe0000,0x03030000)]
0x02daf800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3192, stack(0x02f90000,0x02fe0000)]
0x02dae400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4060, stack(0x02f40000,0x02f90000)]
0x02daac00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=2940, stack(0x02ef0000,0x02f40000)]
0x02da6000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3856, stack(0x02ea0000,0x02ef0000)]

Other Threads:
0x02d6a000 VMThread [stack: 0x02e50000,0x02ea0000] [id=2300]
0x02dc1c00 WatcherThread [stack: 0x03080000,0x030d0000] [id=2488]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 10432K, used 2716K [0x14050000, 0x14ba0000, 0x1eaf0000)
eden space 9280K, 28% used [0x14050000, 0x142e7440, 0x14960000)
from space 1152K, 5% used [0x14a80000, 0x14a8fe80, 0x14ba0000)
to space 1152K, 0% used [0x14960000, 0x14960000, 0x14a80000)
tenured generation total 22992K, used 19242K [0x1eaf0000, 0x20164000, 0x34050000)
the space 22992K, 83% used [0x1eaf0000, 0x1fdbaa58, 0x1fdbac00, 0x20164000)
compacting perm gen total 21760K, used 21528K [0x34050000, 0x35590000, 0x38050000)
the space 21760K, 98% used [0x34050000, 0x355560f0, 0x35556200, 0x35590000)
ro space 10240K, 51% used [0x38050000, 0x3857cf58, 0x3857d000, 0x38a50000)
rw space 12288K, 54% used [0x38a50000, 0x390e8f50, 0x390e9000, 0x39650000)

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x10000000 - 0x10048000 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x003f0000 - 0x003f8000 C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da96000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x774d0000 - 0x7760e000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\COMCTL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x771a0000 - 0x7724b000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x4fd50000 - 0x4fef6000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x6ded0000 - 0x6ded6000 C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
0x6d560000 - 0x6d5f3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x6d440000 - 0x6d465000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jpeg.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x77b30000 - 0x77b52000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
0x76fc0000 - 0x7703f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77040000 - 0x7710d000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x77a10000 - 0x77a65000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
0x765d0000 - 0x765ed000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m
java_command: C:\Program Files\JDownloader\JDownloader.jar java -Xmx512m -Dsun.java2d.d3d=false -jar JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=Zimon
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 6, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3

Memory: 4k page, physical 1047852k(42032k free), swap 2517888k(1599136k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (19.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_24-b07), built on Feb 2 2011 17:44:41 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Sun Apr 24 16:50:01 2011
elapsed time: 1748 seconds


PS: Ciekawą sprawą jest że tym razem JD wytrzymał aż tyle. Może chodzi o pamięć wirtualną bo tym razem miałem wyłączonego COMODO i wszystko inne a kiedyś zdarzył mi się już podobny problem.
Reply With Quote
  #39  
Old 24.04.2011, 20:00
editestowy's Avatar
editestowy editestowy is offline
Polish Supporter
 
Join Date: May 2009
Location: PL
Posts: 3,029
Default

No niestety nie mam innych pomysłów...

Nadal widzę, że pozostały śmiecie po Commodo.
W Windows jest taka opcja naprawy systemu z poziomu płytki instalacyjnej - powoduje to przywrócenie wersji instalacyjnych bibliotek, potem może być konieczne zapuszczenie patchowania systemu wszystkimi updejtami. Teoretycznie wszystkie ustawienia programów + dokumenty powinny być zachowane...

Tu kluczowe jest: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) - a to oznacza najczęściej crash przy współpracy wirtualnej maszyny Javy z bibliotekami systemowymi (choć kiedyś czytałem, że gościu miał tego typu błąd z powodu... wadliwej kości pamięci).
Możesz jeszcze spróbować wysłać maila z logiem i opisem wszystkich kroków, jakie próbowałeś do tej pory - bezpośrednio do supportu (oczywiście po angielsku) - może znajdą jeszcze coś co mogło nam umknąć...
Reply With Quote
  #40  
Old 18.05.2011, 15:20
mabrol
Guest
 
Posts: n/a
Default

U mnie też program sam się wyłącza po kilku sek od włączenia. Próbowałem uruchomić jD w ten sposób
a) albo z linii komend (wiersz poleceń CMD):
java -Xmx512m -Dsun.java2d.d3d=false -jar JDownloader.jar
b) gotowiec:
_**External links are only visible to Support Staff**
Jednak dalej to samo
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x923789c6, pid=3320, tid=3656
#
# JRE version: 6.0_18-b07
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (16.0-b13 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C 0x923789c6
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# **External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x0385d800): JavaThread "Thread-29" [_thread_in_native, id=3656, stack(0x047d0000,0x04820000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x923789c6

Registers:
EAX=0x0481f524, EBX=0x00000001, ECX=0x00000268, EDX=0x00000010
ESP=0x0481f024, EBP=0x0481f2f8, ESI=0x0385d910, EDI=0x00000268
EIP=0x923789c6, EFLAGS=0x00010246

Top of Stack: (sp=0x0481f024)
0x0481f024: 0341cfaa 00000268 0481f524 00000010
0x0481f034: 00000268 0385d910 0481f0d8 00000000
0x0481f044: 00000001 6d610000 6d610100 0481f040
0x0481f054: 00000001 0481f078 7c910895 0481f070
0x0481f064: 00000000 7c9105c8 0385efa0 0481f13c
0x0481f074: 7c910551 00a307d8 7c91056d 0385efa8
0x0481f084: 0385efa8 6d615dab 7c919aeb 0385efa8
0x0481f094: 0385d910 0000ffff 7ff9e000 001e3d58

Instructions: (pc=0x923789c6)
0x923789b6:
[error occurred during error reporting (printing registers, top of stack, instructions near pc), id 0xc0000005]

Stack: [0x047d0000,0x04820000], sp=0x0481f024, free space=13c0481e4e4k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C 0x923789c6
C [net.dll+0x5f88]
j java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Ljava/net/InetAddress;II)V+0
j java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Ljava/net/InetAddress;II)V+10
j java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Ljava/net/InetAddress;II)V+23
j java.net.PlainSocketImpl.connect(Ljava/net/SocketAddress;I)V+71
j java.net.SocksSocketImpl.connect(Ljava/net/SocketAddress;I)V+332
j java.net.Socket.connect(Ljava/net/SocketAddress;I)V+165
j sun.net.NetworkClient.doConnect(Ljava/lang/String;I)Ljava/net/Socket;+99
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.http.HttpClient.openServer()V+157
j sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Ljava/net/URL;Ljava/net/Proxy;I)V+125
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.protocol.http.HttpURLConnection.connect()V+1
j jd.http.HTTPConnection.connect()V+6
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.HTTPConnection.getInputStream()Ljava/io/InputStream;+11
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.Request.collectCookiesFromConnection()V+4
j jd.http.Request.connect()Ljd/http/Request;+18
j jd.http.Browser.connect(Ljd/http/Request;)V+34
j jd.http.Browser.openRequestConnection(Ljd/http/Request;)Ljd/http/URLConnectionAdapter;+2
j jd.http.Browser.getPage(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;+6
j jd.nrouter.WebIPCheck.getIP()Ljava/lang/Object;+31
j jd.nrouter.IPCheck.checkIPProvider()Ljava/lang/Object;+52
j jd.nrouter.IPCheck.getIPAddress()Ljava/lang/String;+48
j jd.gui.swing.jdgui.settings.panels.reconnect.MethodSelection$3.run()V+0
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0xf072c]
V [jvm.dll+0x17fd51]
V [jvm.dll+0xf08f7]
V [jvm.dll+0xf096d]
V [jvm.dll+0x11a4c0]
V [jvm.dll+0x1dd924]
V [jvm.dll+0x17f9cc]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0xb50b]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Ljava/net/InetAddress;II)V+0
j java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Ljava/net/InetAddress;II)V+10
j java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Ljava/net/InetAddress;II)V+23
j java.net.PlainSocketImpl.connect(Ljava/net/SocketAddress;I)V+71
j java.net.SocksSocketImpl.connect(Ljava/net/SocketAddress;I)V+332
j java.net.Socket.connect(Ljava/net/SocketAddress;I)V+165
j sun.net.NetworkClient.doConnect(Ljava/lang/String;I)Ljava/net/Socket;+99
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.http.HttpClient.openServer()V+157
j sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Ljava/net/URL;Ljava/net/Proxy;I)V+125
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff**www.protocol.http.HttpURLConnection.connect()V+1
j jd.http.HTTPConnection.connect()V+6
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.HTTPConnection.getInputStream()Ljava/io/InputStream;+11
j sun.net.**External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
j jd.http.Request.collectCookiesFromConnection()V+4
j jd.http.Request.connect()Ljd/http/Request;+18
j jd.http.Browser.connect(Ljd/http/Request;)V+34
j jd.http.Browser.openRequestConnection(Ljd/http/Request;)Ljd/http/URLConnectionAdapter;+2
j jd.http.Browser.getPage(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;+6
j jd.nrouter.WebIPCheck.getIP()Ljava/lang/Object;+31
j jd.nrouter.IPCheck.checkIPProvider()Ljava/lang/Object;+52
j jd.nrouter.IPCheck.getIPAddress()Ljava/lang/String;+48
j jd.gui.swing.jdgui.settings.panels.reconnect.MethodSelection$3.run()V+0
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x03607c00 JavaThread "Thread-30" [_thread_blocked, id=3660, stack(0x04820000,0x04870000)]
=>0x0385d800 JavaThread "Thread-29" [_thread_in_native, id=3656, stack(0x047d0000,0x04820000)]
0x0378b000 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3572, stack(0x04780000,0x047d0000)]
0x038ba400 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3568, stack(0x04730000,0x04780000)]
0x0394a400 JavaThread "Image Fetcher 0" daemon [_thread_blocked, id=3560, stack(0x03b90000,0x03be0000)]
0x0394b800 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=3548, stack(0x046e0000,0x04730000)]
0x03737400 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=3524, stack(0x03e90000,0x03ee0000)]
0x0364dc00 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=3520, stack(0x03df0000,0x03e40000)]
0x03746800 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=3516, stack(0x03c30000,0x03c80000)]
0x00a36800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3328, stack(0x00ad0000,0x00b20000)]
0x03265800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3476, stack(0x03e40000,0x03e90000)]
0x035f3c00 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=3408, stack(0x03be0000,0x03c30000)]
0x0359cc00 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_Java, id=3400, stack(0x03b40000,0x03b90000)]
0x0359b400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3396, stack(0x03aa0000,0x03af0000)]
0x0358f400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3392, stack(0x03a50000,0x03aa0000)]
0x03592c00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3388, stack(0x03a00000,0x03a50000)]
0x03584400 JavaThread "HSQLDB Timer @1d9dc39" daemon [_thread_blocked, id=3384, stack(0x03960000,0x039b0000)]
0x0333f800 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=3380, stack(0x034f0000,0x03540000)]
0x0325e400 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=3376, stack(0x034a0000,0x034f0000)]
0x03321000 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=3368, stack(0x03450000,0x034a0000)]
0x00e67c00 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3356, stack(0x03120000,0x03170000)]
0x00e61800 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3352, stack(0x030d0000,0x03120000)]
0x00e5fc00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3348, stack(0x01040000,0x01090000)]
0x00e5e800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3344, stack(0x00ff0000,0x01040000)]
0x00e1fc00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3340, stack(0x00fa0000,0x00ff0000)]
0x00e1b000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3336, stack(0x00f50000,0x00fa0000)]

Other Threads:
0x00e19c00 VMThread [stack: 0x00f00000,0x00f50000] [id=3332]
0x00e7b400 WatcherThread [stack: 0x03170000,0x031c0000] [id=3360]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 13952K, used 5978K [0x129c0000, 0x138e0000, 0x1d460000)
eden space 12416K, 48% used [0x129c0000, 0x12f96b40, 0x135e0000)
from space 1536K, 0% used [0x135e0000, 0x135e0000, 0x13760000)
to space 1536K, 0% used [0x13760000, 0x13760000, 0x138e0000)
tenured generation total 30780K, used 18467K [0x1d460000, 0x1f26f000, 0x329c0000)
the space 30780K, 59% used [0x1d460000, 0x1e668e10, 0x1e669000, 0x1f26f000)
compacting perm gen total 19200K, used 18979K [0x329c0000, 0x33c80000, 0x369c0000)
the space 19200K, 98% used [0x329c0000, 0x33c48ff0, 0x33c49000, 0x33c80000)
ro space 10240K, 51% used [0x369c0000, 0x36ee7b58, 0x36ee7c00, 0x373c0000)
rw space 12288K, 54% used [0x373c0000, 0x37a54ce0, 0x37a54e00, 0x37fc0000)

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b2000 C:\WINNT\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fb000 C:\WINNT\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINNT\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f01000 C:\WINNT\system32\RPCRT4.dll
0x77d30000 - 0x77dc0000 C:\WINNT\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f57000 C:\WINNT\system32\GDI32.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1dc000 C:\WINNT\system32\shell32.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINNT\system32\msvcrt.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINNT\system32\SHLWAPI.dll
0x773c0000 - 0x774c2000 C:\WINNT\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
0x774d0000 - 0x7760d000 C:\WINNT\system32\ole32.dll
0x4ebc0000 - 0x4ed63000 C:\WINNT\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINNT\system32\ws2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINNT\system32\WS2HELP.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d800000 - 0x6da97000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINNT\system32\WINMM.dll
0x6d7b0000 - 0x6d7bc000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d330000 - 0x6d34f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d290000 - 0x6d298000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINNT\system32\PSAPI.DLL
0x6d7f0000 - 0x6d7ff000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d610000 - 0x6d623000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x6d630000 - 0x6d639000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINNT\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINNT\system32\DNSAPI.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINNT\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINNT\system32\WLDAP32.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINNT\system32\rasadhlp.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINNT\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINNT\System32\wshtcpip.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINNT\system32\WINSPOOL.DRV
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINNT\system32\IMM32.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINNT\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471b000 C:\WINNT\system32\MSCTF.dll
0x6d230000 - 0x6d284000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x6d570000 - 0x6d603000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINNT\system32\Secur32.dll
0x77a70000 - 0x77b05000 C:\WINNT\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINNT\system32\MSASN1.dll
0x771a0000 - 0x7724a000 C:\WINNT\system32\WININET.dll
0x77110000 - 0x7719c000 C:\WINNT\system32\OLEAUT32.dll
0x6ff40000 - 0x6ff94000 C:\WINNT\system32\NETAPI32.dll
0x6d790000 - 0x6d798000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m -Dsun.java2d.d3d=false
java_command: C:\Program Files\JDownloader\JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=Admin
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 10 Stepping 0, AuthenticAMD--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 2

CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 10 stepping 0, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, mmxext, 3dnow, 3dnowext

Memory: 4k page, physical 1572336k(1042496k free), swap 3516984k(3109332k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (16.0-b13) for windows-x86 JRE (1.6.0_18-b07), built on Dec 17 2009 13:35:55 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Wed May 18 13:54:54 2011
elapsed time: 28 secondsA tutaj po uruchomieniu windows-restore

JAR
C:\Program Files\JDownloader
file:/C:/Program%20Files/JDownloader/jd
{WEBUPDATE_DISABLE=false, BRANCHINUSE=last09, SERVERLIST=[http://update0.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%), http://update1.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%), http://update3.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%), http://update4.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%), http://update4ex.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%)], BRANCH=null}

{}

Starting...
Parameter 0 -restore

Current Date:Wed May 18 14:13:05 CEST 2011

Start Webupdate
Update Downloadmirrors

Found branches on http://update0.jdownloader.org/:
last09
xmas

Updateserver: http://update0.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%)

Updateserver: http://update1.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%)

Updateserver: http://update3.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%)

Updateserver: http://update4.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%)

Updateserver: http://update4ex.jdownloader.org/branches/last09/ (-1%)

OS Filter: /jd/plugins/hoster/UploadMachineCom.class
OS Filter: /jd/plugins/hoster/Mach2UploadCom.class
OS Filter: /tools/linux/unrar/unrar
OS Filter: /tools/mac/unrar2/unrar
Update: /jd/plugins/decrypter/XeemIn-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/TbCm-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/VKontakteRu-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/SoundCloudComDecrypter-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/DecrypterForRedirectServicesWithoutDirectRedirects-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/ShrLnksBz-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/TbCm$Info-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/NCryptIn-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/TbCm$DestinationFormat-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/TbCm$1-Plugin

Update: /jd/plugins/decrypter/GameTrailersCom-Plugin

New: /jd/plugins/decrypter/NmeStashInfo-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/DuckLoad-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/RGhostRu-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/FileSonicCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/YunFileCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/U115Com-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/FourSharedCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/Uploadedto-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/UploadingCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/Usershare-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/FileFactory-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/HellShareCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/CashFileCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/YouSendItCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/Youtube-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/DnbShareCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/ShareOnlineBiz-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/UploadDotCom-Plugin

Update: /jd/plugins/hoster/FilePlanetComUa-Plugin

Update /jd/plugins/decrypter/XeemIn-Plugin

Downloadsource: http://update0.jdownloader.org/branc...=1305720803390

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x921c89c6, pid=2676, tid=3268
#
# JRE version: 6.0_25-b06
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.0-b11 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C 0x921c89c6
#
# An error report file with more information is saved as:
# C:\Program Files\JDownloader\hs_err_pid2676.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# **External links are only visible to Support Staff****External links are only visible to Support Staff**
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

Last edited by mabrol; 18.05.2011 at 15:29.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +2. The time now is 23:36.
Provided By AppWork GmbH | Privacy | Imprint
Parts of the Design are used from Kirsch designed by Andrew & Austin
Powered by vBulletin® Version 3.8.10 Beta 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.